Návrat na úvodní stránku

Symfonický orchestr

   

Dnešní symfonický orchestr vznikl z menších komorních souborů hráčů na nástroje jednoho druhu začátkem 18. století. Jeho vývoj silně ovlivnili skladatelé tzv. mannheimské školy v polovině 18. století, dále W. A. Mozart a především L. van Beethoven. Od konce 18. století vznikají stálé symfonické orchestry. Po polovině 19. století v období romantismu skládají někteří autoři, např. Berlioz, R. Strauss, R. Wagner a G. Mahler skladby pro početné symfonické orchestry, proto se rozšiřuje počet hráčů i počet druhů hudebních nástrojů. Do orchestrů jsou zařazovány nové nástroje (např. celesta, saxofon, harmonium, klavír, varhany, harfa, tuba, atd.). Tehdy také vzniká moderní symfonický orchestr, který známe dnes, s 80 až 120 hráči.

Symfonický orchestr se dělí na čtyři hlavní nástrojové skupiny:

Název orchestr vznikl z řeckého slova orkéstrion, což byla část antického divadla, určená pro sbor.

Rozložení nástrojů v orchestru ukazuje následující obrázek. Klepnutím na nástroj zobrazí jeho popis: