Pranostiky - leden

 1. V lednu za pec si sednu.
 2. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
 3. Ve dne jas, v noci mráz.
 4. Leden jasný, roček krásný.
 5. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
 6. Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.
 7. Dlouhý střechýle, dlouhý len.
 8. Roste den, roste i zima.
 9. Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
 10. Teplý leden, z korce mandel jeden.
 11. Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
 12. Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.
 13. Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
 14. Když v lednu včely v lednu vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
 15. Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
 16. Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
 17. V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
 18. Není-li leden mokrý, sud se vinařům naplní.
 19. Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
 20. V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
 21. Jestli země v lednu měsíci otevřena jest, a obzvláště když polední přitom větrové silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci.
 22. Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole.
 23. V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
 24. Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.
 25. Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
 26. Když je začátkem ledna krásně, budou na jaře bouřky časně.
 27. Lednové mlhy věští mokré jaro.
 28. Leden studený, duben zelený.
 29. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
 30. V lednu silný led, v květnu bujný med.
 31. Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se poveze.
 32. Když krtek ryje v lednu, zima končí v květnu.
 33. Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
 34. Suchý leden, mokrý červen.
 35. Jaký leden, takový červenec.
 36. Leden červenci se rovná.
 37. Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.

Leden zaujímá čestné a významné postavení mezi ostatními měsíci proto, že zahajuje nový kalendářní rok. Je však třeba dodat, že toto výsadní postavení neměl odjakživa. Římané jej zpočátku vůbec nebrali na vědomí a klidně si vystačili jen s deseti měsíci. Teprve později byl jejich počet upraven na dvanáct s různým počtem dní. Římský rok počínal v březnu, tedy na jaře. Změna nastala v r. 154 před naším letopočtem, kdy se počátek konzulátu přesunul z 15. března na 1. leden. Tak vznikl dodnes dodržovaný počátek roku.

Římané svůj první měsíc nazvali symbolicky januaris na počest Januse, boha počátku dne a všeho dění. Janus měl dvě tváře, z nichž jedna hleděla dopředu, druhá dozadu - to aby viděl zároveň do minulosti i do budoucnosti. Z latinského januaris vznikl německý Januar, ruský janvar, anglický january nebo francouzský janvier. My jsme si první měsíc v roce pojmenovali po svém a dali jsme mu krásné a poetické přírodní jméno - leden. Jeho označení pochází asi odtud , že celou přírodu poutá, resp. měl by poutat, led.

Co říkají lednové pranostiky? Především se zásadně žádá, aby první měsíc v roce byl opravdu "lednem" se vším všudy (č.1-6). Třetí pranostika popisuje průběh počasí v zimní anticyklóně (tlakové výši), kdy v noci mrzne v důsledku výrazného vyzařování tepla tím více, čím byl jasnější den; proto se též říká: Slunce svítí na mráz. Pokud jsou v této době pole pokryta sněhem, nemívá to nežádoucí účinky; bez sněhové pokrývky však dochází k vymrzání ozimů.

Pro cestáře a správy silnic je svým způsobem demoralizující pranostika č.6. Který z řidičů by byl dnes ochoten uznat, že silnice nejsou sjízdné ve smyslu pranostiky proto, aby se zajistila úroda zelí - i když si vepřovou a knedlík bez zelí stěží dokážeme představit? Nekřivděme pranostice, která jednoduše žádá, aby leden byl lednem v pravém slova smyslu jako očekávaný předpoklad obvyklého průběhu počasí v dalších měsících v roku a tím i dobré úrody. Je totiž pravdou, že pro velkou proměnlivost zimních teplot může být v konkrétním ročním období nejchladnějším měsícem kterýkoliv  měsíc od listopadu do března. Leden je sice měsícem s nejnižší průměrnou teplotou za víceleté období, ale jen v necelých 50% všem zim je nejchladnějším měsícem roku; únor bývá nejchladnějším měsícem přibližně ve 28% a prosinec ve 20% všech zim.

Pranostiku č.8 uvádí F.J.Studnička též ve znění Slunce k létu, zima k mrazu. Kdy začíná platit? Od zimního slunovratu 21.prosince. Všechno je tedy zatím v nejlepším pořádku, pokud si neuvědomíme, že daleko aktuálnější otázkou je, dokdy naše pranostika platí - den totiž roste až do letního slunovratu 21.června! Abychom tento problém vyřešili, musíme zjistit, kdy u nás zima obvykle vrcholí. Podle výsledků měření naší sekulární stanice v Praze-Klementinu za posledních 200 let připadá nejnižší průměrná denní teplota během roku na 15.ledna (-2,1°C). Lze tedy říci, že za normálního průběhu zimy je vrcholem zimy přibližně polovina ledna. Takže pranostika platí po dobu zhruba 3-4 týdnů od zimního slunovratu do vrcholení zimy mezi 15.-21.lednem.Poté už jde sice slunce dále k létu a den roste, avšak zimy už obvykle ubývá.Protipólem tohoto rčení je pak červencové pořekadlo č.1.

Další skupina pranostik (č.9-20) v různých obměnách zavrhuje mírný leden s deštěm jako předzvěst  budoucí neúrody. Přirovnání a rýmy mluví jasnou řečí. Snad jen k pojmům pranostiky č.10. korec jako plošná míra reprezentoval 2878 m2, mandel (český panák) je pojem odvozený z němčiny a znamená patnáct kusů. Tedy po teplém lednu se očekává úroda obilí tak nicotná, že vydá z 1 hektaru jen 3,5 panáku - každý z nich o 15 snopech.

Byl by zásadní omyl, kdybychom považovali vinařské pranostiky č.17 a 18 za navzájem rozporné. První z nich nelze rozumět tak, že pro vinaře a milovníky vína je žádoucí suchý leden - nebo sucho vůbec (čím by se potom víno "pančovalo"?). Přiměřené množství srážek je na místě, ale v podobě sněhu! Jen by neměl být leden deštivý - tedy prostě teplý (viz. pranostika č.11). Pranostiky si jednoduše přejí, aby počasí mělo v lednu "normální" průběh, aby počátek roku nebyl poznamenán výraznou anomálií počasí neboli "zpřeházenou" všeobecnou cirkulací atmosféry. Každá anomálie totiž mže - i když nemusí - vyvolat potom v průběhu roku další anomálie a a ty nemusí být vždy opačného smyslu ve srovnání s lednem. Ostatně "rozvrtaný" počátek roku je i meteorologického hlediska "díra" do všeobecné cirkulace. Připomeňme si převážně mírné zimy posledních let a hlavně zimu 1974/1975, která se dokonce stala nejteplejší zimou ve střední Evropě od počátku pozorování. Převládá u nás v těchto případech oceánický, atlantický vliv nad kontinentálním. Jeho znakem je teplá (mírná) zima, bohaté srážky i silný vítr. Máme tedy podobné zimy, na které jsou po staletí zvyklí třeba v jižní Anglii nebo v Belgii. Za takových zim dochází při teplém jižním proudění k rozšíření různých infekcí (rčení č.21), které dnes naštěstí při včasných opatřeních zdravotníků nekončívají tak tragicky - zvýšenou úmrtností - jako dříve (pořekadlo č.22).

Tím se dostáváme k pranostikám, vyslovujícím přímo konkrétní dlouhodobou předpověď na určité termíny (č.23-37). Zajímavá je hned ta první, vyjadřující kompenzaci mírného ledna studeným únorem. Je reálná? Podle Prahy-Klementina následoval v posledních 100 letech po abnormálně teplém lednu podnormálně teplý únor jen ve 26% všech případů. To znamená, že pranostika č.23 neplatí - po mírném lednu následuje většinou i mírný únor. K témuž výsledku dospěl i P.Kovanic.

Je-li leden takový, jaký má být, pak je vše v pořádku, říkají pranostiky č.26, 28 a 30 - ta poslední je paralelou k č.6. V pravidle č.26 se patrně krásným počasím rozumí mrazivé počasí za vysokého tlaku vzduchu (viz. pranostika č.3). V tomto případě lze počítat, že zima jako roční doba "splní" svou příslušnou dávku mrazů a neopozdí se jaro.

Pranostice č.29 je z hydrologického hlediska patrně třeba porozumět tak, že v případě vydatné lednové sněhové nadílky a pozdějšího omezenějšího sněžení do jara sníh postupně vysublimuje ("vymrzne") nebo odtaje, takže nedojde v dubnu - prostě na jaře - k výrazné povodňové vlně na našich tocích, což má svoji logiku. Čelakovský uvádí tuto pranostiku v obecnější podobě (Velký sníh, malá voda) a komentuje: Tak v naší vlasti bývá, ač ne vždycky.

Průpovídky o krtkovi a červíkovi (č.31 a 32) nelze brát doslova, principiálně je v nich však zrnko pravdy z hlediska následného jara.

Kompenzační pranostiky č.35 a 36 počítají s jakousi tepelnou nebo vůbec "povětrnostní" rovnováhou v kalendářním roce. Jenomže ji musíme chápat vlastně tak, že nutně dochází ke změně znaménka: jak je v lednu zima, tak je v červenci teplo. Něco na tom možná je, ale spíše pro Zemi jako planetu; ve své striktní podobě neplatí pro jednotlivé lokality nebo oblasti (výjimku tvoří následnost tuhé zimy 1946/1947 a horkého suchého léta1947). Potvrzuje to vlastně i statistické hodnocení korelací měsíčních teplot, provedené P.Kovanicem, podle něhož je leden z hlediska vlivu na následující měsíce vyložený outsider.

Poslední "houbařské" úsloví doporučuji prakticky ověřit o dovolené. Jen si musíte ráno trochu přivstat, aby už hříbky nebyly vysbírané a abyste to pak nesváděli na nedostatek lednového sněhu.

Nejvýznamnějšími "kritickými dny ledna jsou Nový rok a svátek Pavla obrácení.

Informace byly čerpány z knihy Jan Munzar: Medardova kápě, nakl. Horizont Praha 1985

Poznámka: Všechny zde uvedené pranostiky jsou bez záruk. Jediný spolehlivý ukazatel budoucího počasí je rosnička. Pokud se vám podaří odchytit tento čím dál vzácnější druh žáby, řiďte se výhradně jejími doporučeními.

(c) inforama-thorium